top of page

Jauniešu kambaris

Jauniešu kalpošana Ģertrūdē  - „Mācīties izdzīvot kristietību ikdienā” 

Jauniešu vakaru pirmsākumi Ģertrūdē meklējami jau pirms krietna laika. „Vecajiem” aizejot, atnāk jauni un vakari turpinās. Sākot ar brīvā gaisotnē pavadītiem piektdienu vakariem, kuros ar sarunām, uzkodām, slavēšanu, uzrunu un diskusijām pabarojam iekšējo cilvēku, turpinot ar jauniešu Alfa kursu un dažādiem izbraukumiem ne tikai sadraudzībā ar citiem, bet arī pavadot nogales dabā un rekolekcijās. 

Viena no svarīgākajām daļām jauniešu darbā, par ko sirds nebeidz pateikties, ir auglīgā vide, kopība un sirds vienkāršība, kas valda. Tā palīdz kļūt patiesākiem un tas palīdz ne tikai “iziet” cauri vētrām, bet arī nostāties ticībā, iesakņoties un augt. Dieva darbs pie jauniešiem ir tiešām jūtams. Ne tikai priecīgajos brīžos - slavējot uzvarās, bet arī pie katras asaras un sāpošas sirds. Šī ir vide, kurā daudzi ir sākuši apjaust, kāds Dievs ir patiesībā, cik labs Viņš ir pret katru vienu un, ka arī Tev Viņš ir sagatavojis ceļu.

Jauniešu vakaru vadītāja Katrīna Krieviņa: “Ja man jāraksturo Ģertrūdes jaunieši -  tā ir māju sajūta starp sirdīm, kas vienā garā slavē Dievu -  tā ir vienkāršība, brīvība un autentiskā vide, kurā var ienākt un būt.  Un man ir svarīgi, lai tie, kuri nāk, neatkarīgi no tā, vai ir kristieši, vai nē – satiek līdzīgi domājošos, pielaižot sev tuvāk klāt un padaloties tajā, kā patiešām dzīvē iet, kopā slavējot, atgādinot viens otram patiesību un iedrošinot. Kopīgi mācoties izdzīvot kristietību ikdienā.” 

Jaunieši pārņem Ģertrūdi piektdienu vakaros, pulcējoties kopā uz jauniešu vakariem un Jauniešu Alfa kursu. Neizpalikt arī bez izbraukumiem ārpus Rīgas. Līdz šim aizvadīta Jauniešu Alfas nedēļas nogale Mazirbē, viesošanās Griezē, pavadījuši nedēļas nogali mazajās rekolekcijās Rojā. Esam viesojušies arī dienas centrā „Paaudzes”, vadot tajā dažādas aktivitātes.

Ja vēlies iemācīties, kā izdzīvot kristietību savā ikdienā, mīļi gaidīsim Tevi piektdienu vakaros, Ģertrūdē! 

bottom of page