top of page

Vīru aktivitātes

Vīriem Dievs ir devis aicinājumu un uzdevumu būt par vadītājiem, kuri paši ir pakļauti Kristus vadībai. Būt par atbildīgu vadītāju, kurš nav pārāks, bet ir mīlošs, saprotošs un Dievu pagodinošs ģimenē, darbā, ikdienas attiecībās ar līdzcilvēkiem. Esot šajā aicinājumā, protams, ir savi jautājumi, temati, izaicinājumi, arī cīņas un kārdinājumi, ar kuriem vīrieši ikdienā saskaras, uz kuriem ikdienā jāmeklē atbildes vai atbalstu, lai augtu un kļūtu par vīriem, kādus Dievs ir iecerējis.

 

Vīru tikšanās Ģertrūdē ir laiks, vieta un iespējas, kur rast laiku sadraudzībai, atbalstam, stiprinājumam, padomam, iedrošinājumam, arī atpūtai un spirdzinājumam vīru lokā, lai atsevišķi un kopīgi draudzē varētu pieaugt savā aicinājumā, liekot pamatus stiprām ģimenēm, atbildīgiem un uzticamiem vadītājiem, kā arī aktīvai draudzei. Vīru tikšanās Ģertrūdē ir vieta, kur cits citu uzklausa, iedrošina un atbalsta nenosodot.

Šobrīd, bez ikdienas satikšanās iespējām pēc dievkalpojumiem vai individuālas sadraudzības, vīri Ģertrūdē tiekas arī Vīru lūgšanu brokastīs, Vīru izbraukumos, elektroniskā vidē – e-pastu vēstkopā.

Vīru lūgšanu brokastis

Katru otro piektdienu vīri tiekas lūgšanu brokastīs Ģertrūdes pagrabstāvā, kurās vīri līdz darba dienas sākumam dalās ar sev būtiskajiem jautājumiem, jaunumiem un pārdomām, iestājas lūgšanā viens par otru, sniedz atbalstu un, ja vajadzīgs, arī padomu. Protams, arī brokasto. Brokastis sākas plkst. 7.30, vīri, kuri vēlas piedalīties brokastu gatavošanā, nāk plkst. 7.00. Lūgšanu brokastu laikiem ir iespēja sekot līdz Ģertrūdes draudzes mājas lapas kalendārā vai piesakoties vīru vēstkopai.

 

Vīru izbraukumi

Reizi pa reizei vīri dodas ārpus Rīgas izbraukumos pēc piedzīvojumiem un atpūtas. Parasti izbraukumi ietver kopīgu piedzīvojumu, uzrunu par kādu tematu, sarunu par “vīru lietām” un aizlūgšanas. Šo pasākumu mērķis ir bagātināt vīrus. Pasākumi ir atvērti – aicināts piedalīties ikviens draudzes vīrs un draugi.

E-pastu vēstkopa

Lai ikdienā informētu par vīru jomas jaunumiem, dodam iespēju vīriem savstarpēji apmainīties ar vērtīgu informāciju un ziņām, un lai vīriem vienkārši būtu ērti sazināties, ir izveidota Ģertrūdes vīru e-pastu vēstkopa. Tai aicināts pievienoties ikviens vīrs, rakstot uz e-pastu viri@gertrude.lv.

bottom of page