top of page
MTD_7.jpg
MTD_8.jpg

Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Katram cilvēkam ir kāda vājā vieta – bailes, savtīgas ambīcijas, mantkārība, lepnība, iekāre, tenkošana, cinisms vai kas cits.

Ja tu zini savas vājības, tu vari lūgt aizsardzību pret tām, kā
arī rīkoties tā, lai no nevajadzīgām kārdināšanām izvairītos.

bottom of page