Aicinājums ziedot kapelas ierīkošanai

Ģertrūdes baznīcā

Līdz šim Ģertrūdēs baznīcā, vietā, kur bijusi sakristejas telpa, ir atradusies administrācijas vieta. Savulaik šī telpa bija vienīgā, kur to ierīkot. Kopš Ģertrūdes pagrabstāvs ir labiekārtots, tas ir kļuvis par draudzes aktivitāšu centru, kurā plānots izbūvēt vietu administrācijas telpai. Sakristeju atjaunojot un pielāgojot kapelas vajadzībām, dodam vietu lūgšanām un sakrālām darbībām, tā piedzīvojot draudzes sapni – klusu vietu, kur nodoties sarunām un kopā būšanas brīžiem ar Dievu.

Šobrīd sagatavots darbības plāns, bet, lai to īstenotu, nepieciešams finansiāls atbalsts – ziedojumi.

Lai realizētu kapelas ierīkošanu, ir apzināti veicamie darbi. Vispirms nepieciešams atbrīvot sakristejas telpu. Pagrabstāvā nepieciešams izveidot jaunu telpu apmeklētāju pieņemšanai un administratīvo darbu veikšanai. Šobrīd sākta projektēšana. Nākamās darbības – izvēlēties restaurācijas darbu veicēju, kas uzņemtos veikt darbus atbilstoši kapelas/sakristejas vēsturiskās izpētes dokumentācijai. Iesniegt pieteikumu projektu konkursos par finansējuma piešķiršanu kapelas/sakristejas restaurācijai. Atjaunot kapelu atbilstoši arhitekta J.D.Felsko projektam.

Finansiāli atbalstīt šo projektu vari ziedojot, pievienojot norādi – “ziedojums kapelai”

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evanģēliski luteriskā draudze
Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 90000293463
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV40HABA0551005116532

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.