top of page
  • gertrudes draudze

Atsākas Tezē lūgšanu vakari

Ar prieku ziņojam, ka mūsu draudzē jau pavisam drīz atsāksies Tezē lūgšanu vakari! Pirmā lūgšanas reize plānota piektdien, 16. decembrī, plkst. 18.30 Baznīcas zālē.

Plānojam, ka Tezē lūgšanu vakari turpmāk notiks vienu reizi mēnesī piektdienā un to laikā būs iespēja piedzīvot arī lūgšanu ap krustu.

Tezē lūgšanas laikā atnācēji pulcējas baznīcas altāra daļā, sēž uz grīdas vai krēsliem, vienojas kopīgās slavēšanas un pielūgšanas dziesmās. Tezē dziesmas ir īsas, meditatīvas, balstītas uz Bībeles tekstiem un viegli apgūstamas. Lūgšanu laikā klātesošie vienojas klusuma mirklī – katrs var pateikties Dievam par piedzīvoto, lūgt par savām un citu vajadzībām, vienkārši pavadīt laiku klusumā vai pārdomāt lūgšanu laikā lasīto Rakstu vietu.

“Lūgšanas nebūtu jāuzlūko kā nogurdinoši meklējumi, bet drīzāk jāpieņem kā laiks, kurā apstāties un elpot, kamēr Svētais Gars piepilda mūs ar Dieva mīlestību un ļauj mums turpināt žēlsirdības dzīvi.” (Brālis Aloīzs no Tezē kopienas)

Comments


bottom of page