top of page
  • Ģertrūdes draudze

Papildināts - Draudzes dienas 2022

Mīļie Ģertrūdieši, draugi un atbalstītāji!

Priecājamies, ka mums atkal ir dota iespēja BŪT KOPĀ un satikties Draudzes dienās, kas notiks Bruknas muižā no 8. līdz 10. jūlijam. Draudzes dienu nosaukums un tēma ir “STŪRAKMENS”.


Šis lozungs ir ņemts no 118. psalma:


Akmens, ko namdari atmetuši,

ir tapis par stūrakmeni.

Kungs licis tam notikt,

mūsu acīm tas liekas brīnums.

Šī ir diena, ko Kungs devis,

gavilējiet un līksmojiet šodien!


Arī šogad Dievs ir parūpējies par īpašu dāvanu, dodot iespēju Draudzes dienās satikt mācītāju Aldi Elbertu no Austrālijas, kurš būs ne tikai viesis, bet arī galvenais lektors.


Lai arī tēma “STŪRAKMENS” ir izvēlēta, lai mēs katrs atsevišķi un kopā no jauna nostātos uz kristīgās ticības pamatiem, tomēr nenoliedzami, tai līdzās būs dotas daudzas iespējas, lai atkal varam no jauna satikt viens otru.


Draudzes dienu programma:


8. jūlijs, piektdiena


18:00 Ierašanās

19:00–20:00 Vakariņas

20:30 Draudzes dienu atklāšana

21:00 Zaļumballe “Lielā atgriešanās”


9. jūlijs, sestdiena


08:00 Rīta lūgšana

08:30–9:00 Rīta vingrošana

09:00–10:00 Rīta dievkalpojums

10:00–11:00 Brokastis

11:00–12:30 Lekcija „Pamatakmens”, vada mācītājs Aldis Elberts.


Lekcijas saturs. Šodien, kad robežas starp labo un ļauno, pareizo un nepareizo pat kristīgās ticības pamatnostādnēs izplūst un kļūst dažādos veidos interpretētas un neskaidras, ir nepieciešams atgriezties pie pašiem pamatiem, uz kā balstās kristīgā ticība. Kristīgā ticībā to saucam par STŪRAKMENI. Kas ir pamats, un uz kā mūsu kristīgā ticība balstās? Cik drošs tas ir? Kā to varam iegūt? Šie un citi līdzīgi jautājumi par ticības PAMATU IR VITĀLI svarīgi! “Redzi, Es lieku Ciānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintij līdzīgi pamatots; kas tic, nepaliks kaunā!” (Jesaja 28:16).


12:30–13:00 Kafijas pauze

13:00–14:00 Darbnīcas: dejošanas darbnīca Līvas Ornicānes vadībā, akmeņu krāsošana kopā ar Santu Smoļaku, Māra un Aleksandra Špicbergas ar „Jēzus lūgšanu”, gospeļdziedāšana Jēkaba Kalniņa vadībā.

14:00–15:30 Pusdienas

15:30–17:00 Lekcija „Virsakmens”, vada mācītājs Aldis Elberts.


Lekcijas saturs. Apustulis Pāvils ir rakstījis: “Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus.” Tāpat viņš arī rakstījis: “Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē.” (1 Kor. 3.nod.) Ticība sākas, bet nebeidzas ar pamatakmeni. Tādēļ tikpat svarīgi ir jautāt tālāk. Kāda atšķirība starp pamatakmeni un virsakmeni? Kamdēļ šī atšķirība ir svarīga? Ko nozīmē būt par īstiem, dzīviem akmeņiem? Šajā lekcijā vairāk par to, ko tas nozīmē un kā to īstenot. “Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.” (Efeziešiem 2:20).


17:00–17:30 Launags

17:30–18:30 Darbnīcas: priesteris Andrejs Mediņš par aicinājumu uz konsekrēto dzīvi, mācītājs Aldis Elberts par kursu „Drošsirdīgs vīrietis” un par kursu sievietēm „Cerību durvis”, Līvas Ornicānes dejošanas darbnīca, akmeņu krāsošana kopā ar Santu Smoļaku.

18:30–19:00 Atpūta/sarunas

19:00–20:00 Vakariņas

20:00–20:30 Brīvsolis

20:30 Pielūgsmes vakars un aizlūgšanas


10. jūlijs, svētdiena


08:00–8:30 Rīta lūgšana

08:30–9:00 Rīta vingrošana

09:00–10:00 Brokastis

10:00–11:30 Lekcija „Uzvaras akmens”, vada mācītājs Aldis Elberts.


Lekcijas saturs. Kamēr vien dzīvojam kā Jēzum Kristum nodevušies cilvēki, mūsu ikdienas dzīve ne tikai pieprasa katru brīdi izdarīt savas dzīves izvēles, balstoties dievišķajā patiesībā, kuru mums atklāj Svētie Raksti, bet arī stāties pretī ienaidniekiem, kuri vēlas nolaupīt mums Kristū dāvāto Dieva Žēlastību būt par Dieva bērniem un baudīt Svētā Gara augļus svēto sadraudzībā. Par ko mums jācīnās? Kā mums jācīnās? Ko nozīmē apustuļa Pāvila vārdi, ka esam ‘pārpārim uzvarētāji’? Kā to labāk piedzīvot? Šādi un līdzīgi jautājumi ir svarīga daļa no mūsu ikdienas dzīvošanas un izaugšanas kā Kristus mācekļiem, bet šodien Baznīca bieži nespēj sniegt praktiskas norādes, kā to izdarīt. Šajā lekcijā praktiski apskatīsim veidus, kuri mums palīdz svinēt uzvaras pār mūsu ienaidniekiem. “Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.” (Mateja16:18).


11:30 – 12:00 Kafijas pauze

12:00 – 13:30 Svētku dievkalpojums

14:00 – 15:30 Svētku pusdienas – noslēgums

16:00 Palīdzam sakārtot Draudzes dienu vietu un dodamies mājupceļā.


Pieteikšanās anketa ir ŠEIT. Izmaksas atkarībā no nakšņošanas vietas skatāmas tabulā. Dalības maksā iekļauta nakšņošana un ēdināšana.


Draudzes dienu detalizēta programma tiks izziņota tuvākajā nedēļā. Izmaksas, atkarībā no nakšņošanas vietas, skatāmas tabulā. Dalības maksā iekļauta nakšņošana un ēdināšana.


Paliekam cerībā un paļāvībā, ka drīz satiksimies Draudzes dienās, un ka tās kā vienmēr katram no mums kļūs par neatkārtojamu Dieva Mīlestības pieredzi caur būšanu kopā vienam ar otru.


Aicinām palikt lūgšanās par Draudzes dienām, par mācītāju Aldi Elbertu, mūsu draudzes mācītājiem Rinaldu, Oskaru, Kristu un dradzes dienu komandu.


Uz tikšanos!

Comments


bottom of page