top of page
  • Ģertrūdes draudze

Draudzes dienas 2023

Straujiem soļiem tuvojas viens no gada gaidītākajiem notikumiem Ģertrūdē – draudzes dienas. Šogad tās norisināsies no 14. līdz 16. jūlijam nometņu vietā „Ganības” Užavā, Ventspils novadā.


Šo gadu Ģertrūdes kalendārā un dažādos notikumos iezīmē tēma „Svētie Svētajiem”. Arī draudzes dienas caurvīs šī tēma, atspoguļojoties dažādās norisēs un aktivitātēs – dievkalpojumi, lekcijas un diskusijas, radošas darbnīcas, slavēšana, pielūgsme u.c.

Draudzes dienas iesāksim ar Pateicības balli piektdienas vakarā. Tā būs mūsu iespēja pateikties Dievam par visu, ko Viņš dara caur mums - gan draudzē, gan ārpus draudzes. Tāpat arī svinēt to, ka esam blakus cits citam un pateikties ikvienam ģertrūdietim, kurš atsaucas un lieto savas Dieva dotās dāvanas.


Draudzes dienu programma:


14. jūlijs, piektdiena


17.00 – Ierašanās

19.00 – 20.00 Vakariņas

20.00 – Pateicības balle


15. jūlijs, sestdiena


08.00 – Dievkalpojums

09.00 – 09.15 – Rīta vingrošana

09.15 – 10.00 – Brokastis

10.00 – 11.30 - Diskusija "Meklējot un atklājot svētumu mūsdienās"


Piedalās redaktors, publicists, vēstures entuziasts Vents Zvaigzne, Tiberiādes kopienas brālis Jānis un draudzes mācītāji, diskusiju moderēs Vita Dreijere.


11.30 – 12.00 – Darbs grupiņās

12.00 – 12.15 Kafijas pauze

12.15 – 13.15 – Darbnīcas


Gleznošanas meistarklase kopā ar Santu Smoļaku

Piedzīvosim Dieva klātbūtni radošumā! Ļausim mazam dēlītim ar krāsu palīdzību un Dieva Vārda apsolījumiem pārtapt līdzpaņemamā atgādinājumā par Dieva mīlestību.


Dejas meditācija Terēzes Dorotejas Auniņas vadībā

Dejas meditācija ar terapeitisku ievirzi, kur aiz formām un noteiktiem soļiem meklēsim savu dzīvo, autentisko kustību – sajutīsim un novērtēsim šo mirkli, lai sadzirdētu savus sirdspukstus, sajustu Dieva klātbūtni, savu elpu un ķermeni. Nodarbība tikai sievietēm. Nāciet ērtā apģērbā, kurā varat brīvi kustēties.


Saruna "Svētdzīve ģimenē, kopienā un vienatnē"

Dzīve ģimenē, kopienā, vienatnē - trīs pavisam dažādi ceļi, tomēr visi ar mērķi pieaugt svētumā un līdzībā mūsu Kungam. Kā saprast, kurš ceļš ir īstais man? Kas tajos atšķirīgs un kas kopīgs? Kā katrā no šiem aicinājumiem Dievs darbojas pie mūsu svēttapšanas? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes diskusijā ar brāļiem un māsām, kuri pazīst šos ceļus. Piedalās Rinalds un Ieva Granti, brālis Jānis, Linda Ziemele un Sandris Ludbergs, sarunu vadīs Dita Kuģeniece.


Basketbola spēle


13.15 – 14.00 – Pusdienas

14.00 – 16.00 – Brīvais laiks

16.00 – 17.30 - Lekcija "Svētums Kristus Baznīcā cauri laikiem"


Vada Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.


17.30 – 18.00 – Darbs grupiņās

18.00 – 18.15 – Kafijas pauze

18.15 – 19.15 – Darbnīcas


Pāru deju meistarklase kopā ar Līvu un Reini Ornicāniem

Dejā mēs nerunājam ar vārdiem, bet citādāk. Sazināmies ar kustībām, pieskārieniem, acu skatienu. Gluži kā ģimenē, arī dejā vīrietim un sievietei ir vienādi svarīgas, bet ne vienādas lomas. Kā veikt katram savu uzdevumu, kā sazināties dejas valodā, un kā būt kopīgā harmoniskā un patīkamā dejā? Par to tad vairāk „Pāru deju” darbnīcā.


Darbnīca “Svētie Svētajiem” kopā ar Līgu Cepurīti

Gūsim iedvesmu no Sv. Patrika stāsta un pārdomāsim kādas pārmaiņas vēlamies ieviest savā dzīves ceļojuma kartē.


Lūgšanu aproču veidošana Katrīnas Krieviņas vadībā

Lūgšana ar lūgšanu krellēm ir taktils veids, kuru kristieši vairākās konfesijās gadsmitu garumā izmantojuši, lai lūgtu atkārtotas lūgšanas vai spētu labāk apstāties, norimt un koncentrēties uz katru Dievam izsacīto frāzi lūgšanas laikā.


Basketbola spēle


19.15 – 20.00 – Vakariņas

20.00 – Pielūgsmes vakars


16. jūlijs, svētdiena

08.00 – 08.45 – Rīta lūgšana

08.45 – 09.00 – Rīta vingrošana

09.00 – 10.00 – Brokastis

10.00 – 11.30 – Lekcija "Ceļš uz svētumu - dzīve Svētajā Garā"


Vada mācītājs Krists Kalniņš.


11.30 – 12.00 – Darbs grupiņās

12.00 – 12.15 – Kafijas pauze

12.15 – 14.00 – Dievkalpojums

14.00 – 15.00 – Pusdienas

15.00 - Gatavošanās mājupceļam


Reģistrācijas anketa ir ŠEIT. Pieteikšanās līdz 7. jūlijam. Izmaksas, atkarībā no nakšņošanas vietas, skatāmas tabulā. Dalības maksā iekļauta nakšņošana un ēdināšana.Norēķināties iespējams ar pārskaitījumu draudzes kontā vai skaidrā naudā uz vietas draudzes dienu laikā. Maksājumam draudzes kontā lūdzam pielikt norādi "Draudzes dienas 2023, Vārds Uzvārds".


Rekvizīti

LELB Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze

Reliģiskās organizācijas reģ. nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti: AS Swedbank

Konta nr. LV40HABA0551005116532


Ja iespējams, aicinām ziedot arī papildus, par to īpaši norādot maksājuma uzdevumā, lai palīdzētu nosegt dalības maksu kādiem, kuriem pašiem tas nav iespējams.


Ja finanses ir šķērlis dalībai draudzes dienās, aicinām par to mums paziņot, rakstot e-pastā draudzes.dienas@gertrude.lv .


Uz tikšanos!Comments


bottom of page