top of page
MTD_2.jpg
MTD_3.jpg

Lai nāk Tava valstība.

Dieva valstība ir Viņa vara un valdīšana. Tā būs pilnīga, kad Jēzus atgriezīsies. Taču šī valstība cilvēces vēsturē ienāca ar Jēzus pirmo atnākšanu un kalpošanu.
Kad tu lūdz “Lai nāk tava valstība”, tu lūdz pēc dienas, kad piepildīsies Jēzus vārdi: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. (Mt.25:34) Bet, tā kā tu dzīvo šeit un tagad, tad vienlaicīgi tu lūdz pēc Dieva valdības, Viņa gribas, Viņa kārtības, Viņa principu nostiprināšanās tevī šodien.
Jēzus savā kalpošanā parādīja Dieva valstības klātbūtni. Šeit tu lūdz, lai Dieva vara un valdīšana ienāktu gan tagadnē, gan nākotnē. Tu vari lūgt par cilvēku nākšanu pie ticības, par dziedināšanu, atbrīvošanu no ļauna, piepildīšanu ar Svēto Garu un Svētā Gara dāvanu saņemšanu, lai pēc tam varam kalpot un paklausīt Kungam.
Tu vari lūgt ne tikai par Dieva varu un valdīšanu atsevišķu cilvēku dzīvēs, bet arī par izmaiņām mūsu pilsētā, valstī un vēl globālāk. Lūdz par mieru, taisnību un līdzcietību. Lūdz par sabiedrības izstumtajiem, piemēram, par atraitnēm, bāreņiem, vientuļajiem un ieslodzītajiem.

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mums visiem ik dienas ir jāpieņem lēmumi. Mēs daudz laika un spēka iztērējam, uztraucoties par to, vai izdarām pareizas izvēles. Lūgt pēc Dieva prāta nenozīmē būt gļēvam vai bezatbildīgam, bet nozīmē praktizēt uzticību Dievam.
Ja gribi būt drošs(-a), ka nekļūdies, lūdz: „Lai notiek Tavs prāts.” Psalmos sacīts: „Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs.” (Ps. 37:5)
Runā ar Dievu par izvēlēm un lēmumiem, kas tev būtiski. Atdod to Dieva rokās, gaidi un esi vērīgs(-a) pret to, ko Viņš dara.

bottom of page