top of page

Apslēptie dārgumi

Ģertrūdes altāra Bībele

Uz Ģertrūdes altāra jau vairākus gadu desmitus atrodas Bībele – ar ādu apvilkta, biezos, cietos vākos, ar kaltiem sudraba rotājumiem. Tā netiek lietota praktiskiem nolūkiem, bet kalpo kā vizuāls dārgums uz altāra. Un tikai pavisam nesen mēs uzzinājām, cik patiesi vērtīga ir šī Bībele un kādu stāstu tā sevī ir glabājusi visus šos gadus. 2018. gadā Bībele tika nodota restaurācijai, kas atklāja interesantus faktus par tās piederību un ceļu uz Ģertrūdi. Restaurācijas darbu gaitā atklājās titullapa ar dāvinājuma ierakstu ģenerālim Balodim. „Todien mēs uzzinājām, ka Bībele ir Septītās dienas adventistu dāvana ģenerālim Jānim Balodim, iespējams, viņa 50 gadu jubilejā. Ieraksts atradās uz titullapas, kas drošības nolūkos padomju laikā bija salīmēta ar pirmo lapu,” stāsta Ieva Granta.

 

Ieraksts liecina, ka 1936. gada 17. jūnijā Latvijas Septītās dienas adventistu draudžu savienība „mīļā cieņā” pasniegusi “varonīgajam tēvijas sargam kara ministrim ģenerālim Jānim Balodim, kurš ar brašajiem latvju dēliem izcīnīja Latvijas neatkarību un brīvību un stāv nomodā par tās drošību, (..) šo mūžīgo, stipro patiesības Vārdu, kuram sekojot tautas un valstis ir tapušas stipras un piedzīvojušas garīgu un laicīgu uzplaukumu”.

 

Septītās dienas adventistu draudzēs literatūras izplatīšanas un ticības sludināšanas darbs vienmēr ir bijusi būtiska misija.

 

Draudzes kādreizējais mācītājs Romāns Skuja atceras, ka ģenerālis Balodis bijis Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes loceklis un Bībeli uzdāvinājis pirms savas izsūtīšanas.

 

Ģertrūdiešiem šis atklājums bija jaunums un pārsteigums. Straujā paaudžu maiņa, īpaši tik lielā draudzē, iespējams, ir bijusi iemesls, kādēļ daudzi fakti un notikumi ir aizmirsušies un nav fiksēti, tomēr ir prieks, ka, pateicoties šim nejaušajam atklājumam, mūsu draudzes dārgumu sarakstā varam ierindot arī altāra Bībeli, kas ļāvusi mums uzzināt savu stāstu un pastāstīt to arī citiem.

bottom of page