Nav vienas noteiktas metodes kā vislabāk un pareizāk lūgt. Ejot ticības ceļu, dažādi lūgšanu veidi var palīdzēt katra cilvēka attiecībām ar Dievu.

 

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze piedāvā lūgšanu kursu. Tajā būs 8 nodarbības, kas balstītas „Mūsu Tēvs” lūgšanas elementos. Kurss izstrādāts 24-7 Prayer kustības ietvaros un pielāgots mūsu draudzei.

 

Kurss notiks no 24. februāra līdz 21. aprīlim,  katru trešdienu plkst. 18.30.

Pieteikšanās anketa ŠEIT. Lūdzam reģistrēties līdz 20. februārim.

Kam šis kurss domāts?

 

Ikvienam kristīgas draudzes loceklim, kurš vēlas plašāk uzzināt par lūgšanu un drošā vidē to praktizēt, pieaugt savās attiecībās ar Dievu, uzsākt vai atjaunot savu lūgšanu dzīvi, gatavoties aizlūgšanu kalpošanai.

 

Kursa formāts - kopīga slavēšana, lekcija, saruna un praktizēšana mazās grupās.

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.