top of page
  • Ģertrūdes draudze

Adventa laika Bībeles lasījumi

Aicinām gatavoties Jēzus dzimšanas svētkiem, lasot Dieva vārdu. Lasot un lūdzot ar Rakstiem, mēs tuvojamies Jēzum, kurš ir visu Rakstu piepildījums un centrs.

Sagatavojies lūgšanai! Cik iespējams, mēģini Rakstu apcerei izbrīvēt vienu un to pašu dienas laiku. Nomierinies, apzinies sevi Dieva klātbūtnē, lūdz Svēto Garu tevi vadīt.


Lasi!

Lēni pārlasi dienas tekstu vairākas reizes. Apstājies un paliec pie vārdiem, kuri Tevi īpaši uzrunā – mierina, iedrošina, izaicina, ieinteresē.


Klausies!

Klausies, ko Dievs ar šiem vārdiem tev grib pateikt.


Lūdz!

Atbildi Kungam ar savu lūgšanu – runā ar Dievu kā draugs ar draugu.


Paliec Dieva klātbūtnē!

Kad Kungs ir klāt, vārdi var kļūt lieki un izsīkt. Tad vienkārši klusē Viņa klātbūtnē bez vārdiem, domām un vēlmēm, izbaudot Kunga tuvumu!

Noslēdz lūgšanu un īsi pieraksti saņemto.


Pirmā Adventa nedēļa

Svētdiena, 28.11. Jeremijas 33:14-16; 1.Tesaloniķiešiem 3:12-4:2

Pirmdiena, 29.11. Jesajas 2:1-5

Otrdiena, 30.11. Jesajas 11:1-10

Trešdiena, 1.12. Jesajas 25:6-10a

Ceturtdiena, 2.12. Jesajas 26:1-6

Piektdiena, 3.12. Jesajas 29:17-24

Sestdiena, 4.12. 1. Mozus 3:9-15,20


Otrā Adventa nedēļa

Svētdiena, 5.12. Psalmi 30:8-13; Filipiešiem 1:4-6, 8-11

Pirmdiena, 6.12. Jesajas 35:1-10

Otrdiena, 7.12. Jesajas 40:1-11

Trešdiena, 8.12. Zaharijas 2:14-17

Ceturtdiena, 9.12. Jesajas 41:13-20

Piektdiena, 10.12. Jesajas 48:17-19

Sestdiena, 11.12. Psalmi 80:15-20


Adventa trešā nedēļa

Svētdiena, 12.12. Cefanjas 3:14-18a; Filipiešiem 4:4-7

Pirmdiena, 13.12. 1.Mozus 49:2, 8-10

Otrdiena, 14.12. Jeremijas 23:5-8

Trešdiena, 15.12. Psalmi 71:1-6

Ceturtdiena, 16.12. Jesajas 7:1-6

Piektdiena, 17.12. Psalmi 33:1-12

Sestdiena, 18.12. 1. Samuēla 1:24-28


Adventa ceturtā nedēļa un Kristus piedzimšanas svētki

Svētdiena, 19.12. Mihas 5:1-4a; Ebrejiem 10:5-10

Pirmdiena, 20.12. 2. Samuēla 7:1-5, 8b-12, 14a, 16

Otrdiena, 21.12. 2.Korintiešiem 4:3-6

Trešdiena, 22.12. 1.Pētera 2:5-9

Ceturtdiena, 23.12. Jāņa ev. 3:16-21

Piektdiena, 24.12. Mateja ev. 1:18-25

Sestdiena, 25.12. Lūkas ev. 2:8-20


Adventa lasījumi ģimenēm ar bērniem “Jesses koks”


Ziemassvētku vakarā vienā no iemīļotiem svētku korāļiem par Jēzu tiek dziedāts kā par rozi, kas cēlusies no Jesses. Bībeles lasījumu plāns “Jesses koks” palīdz iepazīt Jēzus ciltskoku, tā izsekojot Dieva lielajam mīlestības plānam sākot ar radīšanu un, aptverot visu Vecās derības periodu līdz mūsu Kunga un Pestītāja piedzimšanai.

Jesse jeb Jišajs (2012.gada Bībeles tulkojums) bija ķēniņa Dāvida tēvs, savukārt apsolījums par Mesijas – Kristus dzimšanu bija saistīts ar ķēniņa Dāvida dzimtas līniju. “Nāks dzimums no Jišaja celma, un atvase kuplos no viņa saknes! Dusēs pār Viņu Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un Kunga bijība!”

(Jes 11:1-2)


Šis lasījumu plāns īstenojams ģimenēs kopā ar bērniem. Tajā atrodams Bībeles lasījumu katrai Adventa dienai (no 1.decembra), neliels tā paskaidrojumu un jautājums, kuru visiem kopā ģimenē pārrunāt, kā arī lūgšana. Katra diena atgādinās, kā pasaule jau kopš paša iesākuma gaida Glābēju Jēzu.

Lai gaidīšanu padarītu arī acīm redzamu, pieejams materiāls, ar kura palīdzību izveidot "Isaja koku". Katras dienas Bībeles stāsta attēls


dots atsevišķā pielikumā. Tāpat var izmantot interneta resursus, lai radoši pieietu katras dienas simbola izveidei. Katras dienas simbolu var iekārt vāzē ieliktos zaros vai eglītē, vai ielīmēt stilizētā Jesses koka dekorācijā.


Kad "Isaja koks" gatavs, Ziemassvētku brīvdienās kopā aizpildiet krustvārdu mīklu. Tā vēlreiz atgādinās jums priecīgo Ziemassvētku vēsti!


Ar LBDS Svētdienas skolas nozares atļauju, aicinām izmantot šeit pieejamo lasīšanas plānu un tam klāt pievienotos materiālus.


Foto: Kristaps Runcis


Comments


bottom of page