• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiks no 29. marta līdz 4. aprīlim