top of page
  • Ģertrūdes draudze

Draudzes dienas 2022 atskats

Mīļie Ģertūdieši un viesi!


Paldies jums, kuri bijāt ieradušies Draudzes dienās 2022 “Stūrakmens” Bruknas muižā. Kopā pavadījām un piedzīvojām divas brīnišķīgas dienas klausoties mācītāja Alda Elberta lekcijās, piedaloties dažādās darbnīcās, dejojot, dziedot un izbaudot atkal kopā būšanas prieku, kurā mūs vieno ticība Dieva Mīlestībai, kura atklāta Jēzū Kristū caur Dieva Vārdu un Svētajā Garā, kurš katru brīdi apliecina, ka esam Dieva mīļotie dēli un meitas. Es ticu, ka jūs, kuri piedalījāties Draudzes dienās, sajutāt viens caur otru, cik esam izredzēti un priviliģēti būt, kā to Svētie Raksti saka – Dieva mīļotie un izredzētie, kuri varam visu mūsu ticības dzīvi veidot uz stūrakmeņa, kas ir Jēzus Kristus! Un ir tik svarīgi šo patiesību neaizmirst katru dienu, jo tikai stāvot uz stipra ticības pamata, nenovēršot acis no Kristus un ļaujot Dieva Garam mūs vadīt, mēs varam ne tikai palikt nesatricināmi pasaulē, kurā nav vairs skaidru un noteiktu vadlīniju kā dzīvot un uz ko paļauties, bet arī varam svinēt dzīves ikdienu ar prieku, kuru Svētais Gars izlej katra ticīga cilvēka sirdī, kurš drosmīgi uzticas, paļaujas un sekot Dievam, kurš turpina darboties šodien pasaulē. Paldies, ka varējām no jauna nostāties uz Kristus kā uz pamata, lai tālāk, kopīgi darbojoties ikdienas dzīvē, mēs aizvien vairāk spētu piepildīt misiju, kuru Kristus dāvājis savai Baznīcai un mūsu Ģertrūdes draudzei.


Jo īpaši pateicamies komandai, kura gatavoja Draudzes dienas un visiem, kuri ar savām dāvanām tajās kalpoja.


Paldies mācītājam Aldim Elbertam, mūsu mācītājiem Kristam, Rinaldam un Oskaram, priesterim Andrejam Mediņam, Mārai un Aleksandrai Špicbergām, Santai Smoļakai, Jēkabam Kristam Kalniņam, Līvai un Reinim Ornicāniem, Zandai un Armandam Kurciņiem, Līnai Rudzonei, Ulvim Kravalim, Sandrim Dubovam, Lindai Kalniņai, Kristīnei Dzelzītei, Mārtiņam Aizpuram, Ilmāram Brokam, Lindai Ziemelei, Jānim un Lienei Kungiem, Elvai Porietei, Bruknas kopienai, jo īpaši Ingai un Aivai par garšīgajām maltītēm.


Un, protams, paldies katram Ģertrūdietim, jūsu ģimenes locekļiem, draugiem un viesiem no citām draudzēm, ka atradāt laiku un iespēju līdzdalīt jūsu klātbūtni. Lai Kristus Mīlestības klātbūtne un Dieva Žēlastības pilnā bagātība jūs katru svētī un dāvina dzīvas ticības spēku un prieku!


P.S. Priecāsimies saņemt jūs liecības par kopīgi piedzīvoto. Sūtiet tās e-pastā draudzes.dienas@gertrude.lv


Foto mirkļi:

Comments


bottom of page