top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 11. diena

UZTICĪBA

Miršana ir kā brīvais kritiens – uzticēšanās rokām, kurās iekritīšu. Rūpēties par mirstošo nozīmē teikt – nebīsties! Atceries, ka tu esi Dieva mīļotais bērns. Viņš būs klātesošs, kad tu gatavosies savam lielajam lēcienam. Nemēģini Viņu satvert, Viņš satvers tevi. Vienkārši izstiep savas rokas un uzticies.


Tā saka Kungs: “Nolādēts vīrs, kas uz cilvēku paļaujas, miesu par savu spēku tur un novērš sirdi no Kunga! Tāds ir kā tuksneša ērkšķis, neredzēs labu – mitīs tuksneša degzemē, sāļainē, kur neviens nemīt. Svētīts vīrs, kas uzticas Kungam, Kungs būs viņa uzticība! Tas būs kā koks, pie ūdeņiem stādīts, pie straumēm stieps savas saknes, tam lapotne zaļos un sausuma gads paies bez rūpēm, tas nestās dot augļus.”

/Jeremijas grāmata 17:5-8/


LŪGŠANA

Dāsnais un piedodošais Dievs, lai gan liekulīgu vārdu plūdos Tevi lūdzos, es zinu, ka nopietnu pārbaudījumu brīžos es palieku bailīgs un tveros pie salmiem, nevis Tavā žēlastības glābšanā. Kad slīgstu nepatikšanās, palīdzi man paļauties uz Tevi, nevis uz sevi. Ļauj man uzticībā izstiept savas rokas, zinot, ka Tu esi blakus. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izveido sarakstu ar dāvanām, kuras uztver kā pašsaprotamas: dzīvība, redze, dzirde, kustība. Atceries par tām vilšanās un šaubu brīžos un ļauj sev uzticēties Dieva plānam, kurš tev ir devis visdārgākās dāvanas.


Psalmi /27:1-6/

Jaunā Derība /Mk. 9:33-10:12/

Vecā Derība /3.Moz. 1:1-3:17/


bottom of page