top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 28. diena

MĀCIES NO SKOLOTĀJA

Jēzu var saukt par Skolotāju šī vārda vispilnīgākajā nozīmē tieši tāpēc, ka tā vietā, lai turētos pie savām privilēģijām, Viņš kļuva par vienu no daudziem, kuriem ir jāmācās. Viņa dzīve mums skaidri parāda, ka mums nav vajadzīgi ieroči, ka mums nav jāslēpjas vai vienam ar otru jāsacenšas. Tikai tas, kurš nebaidās parādīt savas vājās vietas un ļauj sevi aizskart maigajai Skolotāja rokai, spēj būt īsts māceklis.


Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un, ceļos nometies viņa priekšā, lūdza: “Labais Skolotāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?” Jēzus tam sacīja: “Kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušļus tu zini: nenogalini; nepārkāp laulību; nezodz; nedod nepatiesu liecību; nekrāp; godā savu tēvu un māti.” Bet tas viņam sacīja: “Skolotāj, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības.” Jēzus, viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs; nāc un seko man.” Un viņš, sadrūmis par šo vārdu, aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. /Marka ev. 10:17-22/


LŪGŠANA

Skolotāj, Dievs, pieskaries manai sirdij ar sapratni, lai es spētu atšķirt Tavus ceļus un tiem sekot. Bieži Tavi izaicinājumi man šķiet pārāk lieli un es klusībā no tiem aizbēgu. Attīsti manas uzticēšanās spējas, lai es varētu Tev sekot par spīti upuriem, ko Tu no manis sagaidi. Dod man žēlastību kļūt par gudru skolnieku, kurš nevis sacenšas ar citiem, bet gan spēj pazemīgi sekot Tavai patiesībai un to novērtēt. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Svētais Antonijs, klostera dzīvesveida aizsācējs, dzirdēja un paklausīja Jēzus vārdiem: “Pārdod to, kas tev pieder, atdod naudu nabagajiem un nāc, seko man.” Viņš nonāca viens tuksnesī. Lai gan mēs drīzāk līdzināmies nevis Svētajam Antonijam, bet vīrietim, kas pienāk pie Jēzus, taču aiziet apbēdināts, vismaz vienreiz šajā gavēnī varam dāvināt nozīmīgu ziedojumu, palīdzot nabagiem.


Psalmi /34:11-23/

Jaunā Derība /Lk. 1:57-80/

Vecā Derība /4.Moz. 4:1-5:10/Comments


bottom of page