top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika grēknožēlas lūgšanas

Draudze, aicinām piedalīties Gavēņa laika grēknožēlas lūgšanās - piektdienās plkst. 18.30 Ģertrūdes baznīcas zālē.


Mācītājs Krists Kalniņš teic: „Kāds mācītājs uz jautājumu, kāpēc viņš brauc uz Ukrainu, vedot dažāda veida palīdzību, sacīja, ka viņš savu izvēli izdarījis tādēļ, ka viņam ir nepieciešams kaut uz brīdi būt vietā, kuru plosa karš, kopā ar Ukraiņu tautu, lai viņa sirds varētu patiesi līdzi just un sāpēt. Tikai patiesas sirds līdzciešanas spēj radīt drosmi darīt visu, lai palīdzība Ukrainai nepaliktu vārdu līmenī.


Viņa sacītais dziļi pieskārās manai sirdij, domājot par Kristus Krusta ciešanām. Es nezinu, vai kāds vēl var līdzdalīt manas sajūtas, kad svinam Lielās Piektdienas dievkalpojumu, bet vairākus gadus es Lielās Piektdienas dievkalpojumā, skatoties uz Kristus Krustu, esmu pārsteigts, cik nejūtīga ir mana sirds. Prāts it kā mēģina saprast, ka Kristus ciešanas un nāve ir tas, ko man būtu jāsaņem par grēkiem kā taisnīgs sods, bet nepaklausīgā sirds tik un tā paliek klusa, mēma un nejūtīga Kristus ciešanu un nāves priekšā.


Kā lai šo sirds cietību uzvaram, kā lai uzvaram mēmumu un nejūtību... Ko lai darām, lai Ciešanu laika noslēgumu un jo īpaši Kristus Krusta ciešanu noslēpumu nesatiekam ar aukstām, nejūtīgām sirdīm?

Iespējams, viens veids, kā to varam darīt, ir piedalīties katru piektdienu lūgšanā, kura reizi no reizes ne tikai liek atcerēties patieso Kristus Upura iemeslu, bet arī sirdij liek notrīsēt tādas Kristus Mīlestības priekšā, kas atdod sevi visu.


Es esmu pārliecināts, ka mums katram tas var palīdzēt - būt Kristus Krusta priekšā, dzirdēt par Viņa drosmi pieņemt Krusta nāvi, lai aizvien vairāk arī mūsu sirds spētu sāpēt par saviem grēkiem un gribētu no tiem atgriezties, un gribētu katru dienu dzīvot Kristū, ne tikai saucot, bet arī apliecinot ar savu dzīvi Viņu par savu Kungu un Pestītāju.”


Tiekamies Gavēņa laika grēknožēlas lūgšanās, pirmā jau šajā piektdienā, 11. martā, pl. 18.30.Comments


bottom of page