top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lūgšanu akcija “Lai nāk Tava valstība”

Arī šajā gadā laikā no Debesbraukšanas dienas līdz Vasarsvētkiem - no 26. maija līdz 5. jūnijam notiek īpaša lūgšanu akcija “Lai nāk Tava valstība”, kuras iniciators ir Anglijas Baznīcas arhibīskaps un tajā piedalās draudzes un individuāli lūdzēji no visas pasaules. Viens no galvenajiem aicinājumiem šai globālajai lūgšanu ķēdei ir lūgšana, lai pasaulē aizvien vairāk cilvēku iepazītu Jēzu. “Jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet Mani liecinieki... līdz pat pasaules galam... Un, to pateicis, Viņš, tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma Viņu prom no to acīm... Tad viņi atgriezās Jeruzālemē... Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā Dieva lūgšanā... Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā... Un visus piepildīja Svētais Gars... un tajā dienā viņiem

piepulcējās ap trīs tūkstoši dvēseļu.” /Apustuļu darbi 1, 2/

Comments


bottom of page