top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 111. diena

LŪGŠANA IR ŽĒLASTĪBA


Mēs nespējam piespiest Dievu būt attiecībās ar mums. Dievs nāk pie mums pēc Viņa paša iniciatīvas, un nekāda mūsu disciplinētība, pūles, askētisma praktizēšana nespēj piespiest Viņu atklāties. Svarīgi saprast, ka lūgšana ir žēlastība, proti, brīvi pasniegta dāvana no Dieva, uz ko mēs vienkārši spējam ar pateicību atbildēt. Turklāt šī dārgā dāvana patiesi ir mums rokas stiepiena attālumā. Caur Jēzu Kristu Dievs ir ienācis mūsu dzīvēs visintīmākajā veidā, lai mēs spētu caur Svēto Garu staigāt Viņa dzīvībā. 


SVĒTIE RAKSTI

Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristū Jēzū mums parādītu Savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.

(Pāvila vēstule efeziešiem 2:6-9)


LŪGŠANA

Tu esi žēlastības Dievs. Tu padari mani spējīgu dzīvot uzvarošu dzīvi, spēcinot mani visam, kas priekšā vēl notiks. Paldies par skaisto žēlastības dāvanu manā dzīvē. Caur Tevi spēju izpaust patiesu prieku un paveikt katru labu darbu. Kad ļaujos Tavas žēlastības ceļam un paklausu Tavam Vārdam, Tu atdari un izlej debesu svētības pār mani.

Es spēju paveikt visas lietas, kad staigāju kopā ar Tevi. Tava žēlastība izved cauri pat lielām grūtībām. Patiesi, esot Tavā klātbūtnē, es pateicos par Tavu žēlastību. Tu mani padari spējīgu panest visas lietas.

Tava žēlastība padara mani spējīgu kļūt par tādu, kādu esi radījis Tu – dzīvot apbrīnojamu, panākumiem pilnu dzīvi un palikt pacietīgā izturībā. Ļauj, lai visur, kurp eju, Tavas žēlastības klātbūtne manī ir redzama, lai mana dzīve norāda uz Tevi. Nekas nespēj līdzināties šai nepelnītajai dāvanai.


DIENAS UZDEVUMS

Uzraksti uz lapas lietas, kuras šķietami liek Dievam vairāk tevi mīlēt, uzklausīt lūgšanas (atturēšanās no kādām lietām, disciplinētība Bībeles lasīšanā vai lūgšanā u.tml.). Saplēs, sadedzini vai saburzi un izmet šo lapu, pārdomājot un nostiprinot apziņu par apbrīnojami lielo Dieva žēlastību, kurā nekādas paša darītas lietas nespēj mainīt Dieva beznosacījuma mīlestību uz tevi.

Comments


bottom of page