top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 181. diena

TU ESI GAISMAS SAŅĒMĒJS


Ikviena nevienaldzīga cilvēka uzdevums patiesi ir brīdināt citus – jaunus, pusmūža un vecus, - lai tie nepieķeras nereālām gaidām un nebūvē savu dzīvi uz viltus pieņēmumiem. Ja tas patiešām tā ir, ka cilvēki noveco tā, kā tie dzīvo, tad mūsu pirmais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem atklāt viņu dzīvesveidu, kurā “esība“ nenozīmē “man pieder“, pažapziņa nav atkarīga no panākumiem un būt labam nenozīmē būt populāram. Rūpes par novecošanos nozīmē pastāvīgu atteikšanos piešķirt jebkāda veida absolūtu nozīmigi atzīmēm, pakāpēm, pozīcijām, paaugstinājumiem vai apbalvojumiem un drosmīgus centienus atbalstīt vīriešu un sieviešu esību saskaņā ar savu iekšējo “es”, piedzīvojot savu vientulību un klusumu kā potenciālajiem gaismas saņēmējiem. Ja kāds jau bērnībā nav atklājis un piedzīvojis to gaismu, kas ir mīlestība, miers, piedošana, maigums, labestība un patiess prieks, kā gan viņš to varētu atpazīt vecumdienās? Sīraka gudrības grāmatā teikts:  “Ja neesi neko sakrājis jaunībā, kā gan vari to atrast vecumā?“ (Sīraha 25: 3-4). Tas attiecināms ne tikai uz naudu un citiem materiāliem labumiem, bet arī uz mieru un sirds šķīstību. 


SVĒTIE RAKSTI

Jo Tu esi mana cerība, Kungs, mana drošība no pašas manas jaunības. Uz Tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mani gaismā vedis. Manu sasniegumu slava arvienu ir nākusi no Tevis.Par ērmu es esmu bijis daudziem, bet Tu esi bijis mans stiprais patvērums!Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību.Nepamet mani vecuma dienās, neatstāj mani, kad spēks man zūd!

(Psalms 71:5-9)


LŪGŠANA

Kungs, es ielieku savu nākotni Tavās rokās. Māci man paļauties uz Tevi vēl vairāk, lai neskatos nākotnē ar raizēm, bet esmu mierpilns šodienas žēlastībā. Tu esi gājis pirms manis un rādījis labus ceļus. Tu nodrošini mani ar visu, kas man nepieciešams. Es nolieku savas raizes un bailes par nezināmo Tavā priekšā. Man nav jāzina viss, kas man paredzēts, galvenais, lai to apklāj Tava svētība. Es nebīšos no tā, ko Tu man vēl varētu atklāt, jo Tu glabā brīnišķus pārsteigumus. Mana dzīve vairs nepieder man, esmu atdevis to Tavās rokās. Es vairs nenodarbināšu savas domas ar problēmām, ko tikai Tu vari atrisināt. Es nododu sevi pilnībā Tev un izvēlos dzīvot mierā un paļāvībā par visu, ko Tu man sniegsi. Es dzīvošu Tavas klātbūtnes godībā, un tā izgaismos manu ceļu. Tev ir vara piepildīt visus manus sapņus.


DIENAS UZDEVUMS

Ļaujies sapņiem un pārdomā vai uzraksti, kādas vecumdienas vēlētos piedzīvot. Uzdāvini kādam senioram kaut ko no tā, ko pats vēlētos vecumdienās saņemt (praktisks atbalsts, saruna, vienkārša klātbūtne, kopīga pastaiga, aizlūgums…). 

Comments


bottom of page