top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 230. diena

SAŅEMT CITU DĀVANAS


Dāvana par tādu kļūst tikai tad, kad tā tiek saņemta; un nekas no tā, ko mēs varam dot – bagātība, talanti, zināšanas vai vienkārši skaistums, – nevar tikt atzīts par īstu dāvanu, līdz atrodas kāds, kas ir atvērts to saņemt. Šis viss norāda uz to, ka, ja mēs vēlamies, lai citi pieaugtu, - kas nozīmē atklāt viņu potenciālu un spējas, piedzīvot, ka viņiem ir kaut kas, kā dēļ dzīvot un strādāt, – mums vispirms vajadzētu būt spējīgiem atpazīt viņu dāvanas un gribēt tās saņemt. Jo mēs kļūstam pilnīgi cilvēcīgi tikai tad, kad mēs tiekam ieaicināti un jūtamies pieņemti.


SVĒTIE RAKSTI

Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

Tā lai saka visi, kas bīstas To Kungu: “Tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!”

Psalms 118:1,4


LŪGŠANA

Tava pastāvīgā, maigā mīlestība ir mūžīga! Tāda ir manas sirds noskaņa. Jo es tik ilgi jutos iestrēdzis – šķita, ka tuksneša sezona ilgs mūžīgi. Mani vadītāji man varēja palīdzēt līdz zināmai robežai, bet izlaušanās, kas man bija vajadzīga, varēja nākt vienīgi no Tevis. Bezmiega naktis deva man iespēju nepārtraukti vērst manu sirdi uz Tevi. Kaut arī mana ticība dažkārt bija vāja. Es zināju, ka būs labāk uzticēties Tev, ka Tu mani izglābsi, nekā likt savu cerību uz cilvēcīgās miesas vājumu.

Tagad es izdzīvošu savu dievišķo likteni! Es zināju, ka Tu mani neaizmirsīsi, un Tu to nedarīji. Tu mani ievedi skaistā un plašā vietā! Tu man parādīji ceļu uz Tavu klātbūtni, un es nekad nenomaldījos. Es steidzos cauri Taviem vārtiem ar slavēšanu, kas uzvarēja ikvienu ienaidnieku manā ceļā. Es pacēlu savas rokas un nodevu sevi, un dziedāju Tev slavas dziesmas neatkarīgi no tā, kā es jutos.

Bet es neuzņemos nekādus laurus – pat ne par savu mīlestību. Pat tā ir dāvana no Tevis. Es izdzīvoju, pateicoties Tavai žēlastībai. Tāpēc es sludināšu atkal un atkal – Tu esi labs! Tava pastāvīgā, maigā mīlestība ir mūžīga!


UZDEVUMS

Kāda ir tava mīļākā slavēšanas dziesma? Tāda, kas slavē un pagodina Dievu. Izdziedi to skaļi, no sirds, neatkarīgi no tā, kā šodien jūties, neatkarīgi no tā, cik tev pašam šķiet skaista sava balss. Izdziedi to tikai Debesu Tētim, nevis sev, nevis cilvēkiem, Tikai Viņam.

bottom of page