top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 301. diena

SLĒPTĀ CERĪBA


Pasaule balstās uz ļaunā spēku. Pasaule nezina gaismu, kas spīd tumsā – tā nekad to nepazina un nepazīs. Bet ir cilvēki, kas ir pasaulē, kuri dzīvo ar apjausmu, ka Viņš ir dzīvs un mājo mūsos, ka Viņš ir uzvarējis nāves varu un atvēris ceļu godībai. Vai šeit ir cilvēki, kas sanāk kopā, sapulcējas ap galdu un dara, kā Viņš darīja, lai pieminētu Viņu? Vai šeit ir cilvēki, kuri turpina stāstīt viens otram stāstus par cerību un kopā dodas pasaulē, lai rūpētos par saviem līdzcilvēkiem, neizliekoties, ka atrisinās visas problēmas, bet liek smaidīt mirstošam cilvēkam un dod nelielu cerību vientuļam bērnam?

Tā ir tik maza, tik neievērojama, šī Svētā Vakarēdiena dzīve, bet tā ir kā raugs, kā sinepju graudiņš, kā smaids bērna sejā. Tā uztur dzīvu ticību, cerību un mīlestību pasaulē, kura pastāvīgi atrodas uz pašiznīcības sliekšņa.


SVĒTIE RAKSTI

Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, es to augšāmcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiess ēdiens, un manas asinis ir patiess dzēriens. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā.

Jāņa evaņģēlijs 6:54-56


LŪGŠANA

Mana sirds pārplūst no Tavas mīlestības klātbūtnes. Pat esot ienaidnieku vidū, Tu atjauno mani ar Tavu Svētā Gara smaržu un māci man uzticēties. Kad es atpūšos Tavās spēcīgajās rokās, Tu atjauno manu dvēseli.

Tava mīlestība ir neparasta. Tā plūst uz mani ar nebeidzamas svētlaimes straumēm, līdz katra mana elpa atsaucas. Vēlos atklāt šīs mīlestības plašumus – peldēties tās dziļumos un pacelties tās augstumos. Nolaidies pār mani katru dienu un dod, ka varu atdzerties Tavu klātbūtni, līdz vairs nevēlēšos nekā cita.

Iemāci mani vienmēr apzināties Tevi. Māci mani šīs nesavtīgās mīlestības ceļus. Kad esmu dzīves ceļojumā, vadi mani ar Tavām acīm, lai es nekad neapmaldītos. Tu esi visu manu cerību un sapņu kulminācija. Kungs, Tu esi mana varenākā īstenība.


UZDEVUMS

Veltī šodien laiku, lai caur savām iecienītākajām nodarbēm apcerētu Kristus godību – zīmē, muzicē, veltī Kristus godam kādu no savām sporta aktivitātēm vai kādu citu nodarbošanos. Ieskauj tās visas lūgšanā Dievam un lēniem soļiem šodien tuvojies nākamajam Svētajam Vakarēdienam, kuru drīzumā saņemsi.


bottom of page