top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 316. diena

BĒDU KAUSS UN PRIEKA KAUSS


Brīdī, kad tiekam izspiesti kā vīnogas, nespējam domāt par vīnu, par kuru kļūstam. Bēdas mūs pārņem, nospiež ar seju pret zemi, un līst asiņu sviedri. Tādos brīžos sev jāatgādina, ka mūsu bēdu kauss ir arī mūsu prieka kauss un ka pienāks diena, kad varēsim baudīt prieku tikpat bagātīgi kā šobrīd bēdas.


SVĒTIE RAKSTI Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu; kad mums ir ieprieca, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīga to pašu ciešanu panešanā, ko arī mēs nesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā.

2 Korintiešiem 4-7


LŪGŠANA

Kungs, Tavs vārds ir man tuvs. Tas atdzīvina manu dvēseli un liek starot manam garam. Tavā Vārdā atklātais ved mani pretim jaunai dzīvei, skaidri parādot katru soli. Tavs Vārds ir dzīvs un sniedz cerību katrai dienai. Tas pilda ar gudrību, kas ir bijusi ar Tevi no laiku sākuma. Tas uztur mani vairāk kā dienišķā maize. Tavs Vārds māca man lūgt, ticēt un runāt. Tas ir mans pastāvīgais iepriecinājums. Tavs Vārds ir arī kā zobens, kas atšķeļ visu, kas neesi Tu, tā atdalot tumsu no gaismas. Ieaud savu Vārdu katrā manā domā, katrā ticības piemērā. Es vēlos ne vien zināt, ka tas ir patiesība, es vēlos piedzīvot šo patiesību, līdz kamēr tā kļūs par manī plūstošu upi. Atjauno mani tagad savā patiesībā, un es paturēšu Tavus apsolījumus savā sirdī.


UZDEVUMS

Pārraksti ar roku Jēzus Kalna svētības vārdus Mt 5:3-14, tie lieti noder daudzos dzīves brīžos.


bottom of page