top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 68. diena

ATĻAUJ SEVI MĪLĒT


Es skaidri apzinos, ka manas mājas ir Jēzū, tāpat kā Jēzum ir mājas Dievā. Es zinu arī to, ka tad, kad atpūšos Jēzū, es vienlaikus atpūšos ar Viņu kopā arī Dievā. Jēzus sacīja: “Kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs.” (Jāņa ev. 14:21) Mans garīgais darbs pie sevis ir ļaut sevi pilnīgi mīlēt un uzticēties, ka šajā mīlestībā es varēšu nonākt pie savas dzīves aicinājuma. Un es tiecos aizvest sevi - šo nemitīgi klejojošo, trauksmaino un nemierīgo būtni - mājās, lai tad varu atpūsties, esot ieskauts mīlestībā. 


SVĒTIE RAKSTI

“Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, Viņš arī mums devis Garu par ķīlu.

Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no Tā Kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga. Tāpēc, vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami.” (2. Korintiešiem 5:5-9)


LŪGŠANA

Kungs, māci man atpūsties Tevī un piedzīvot māju un siltuma sajūtu, esot ar Tevi kopā lūgšanās, lasot Tavu Vārdu un saņemot sakramentus. Kungs, māci man nepazaudēt šo māju sajūtu arī tad, kad esmu ikdienas vienkāršos darbos vai sarežģītās situācijās. Lieto mani kā instrumentu, lai varu arī saviem tuvākajiem - tiem, kurus Tu dosi man šodienas gaitās satikt, - piedāvāt mājīgumu domās, sarunās un darbos. Paldies, ka mana cerība var mājot pie Tevis!


DIENAS UZDEVUMS

Lai kur būtu tava pašreizējā dzīvesvieta, pateicies par to Dievam un lūdz Viņa svētību un klātbūtni Tavās mājās. Izpaud šo pateicību, fiziski iztīrot kādu nostūri savās mājās, veltot tam 15-20 minūtes laika. Pēc iespējas, to darot, velti sevi sarunām ar Savu Kungu. (Ja apkārt ir vairāki cilvēki vai kā citādi nav iespējams nodoties šim darbiņam klusumā, izvēlies tā laikā atskaņot slavēšanas mūziku).

Comments


bottom of page