top of page
  • Ģertrūdes draudze

Pievienojies "Māceklības ceļam" Ģertrūdē

“Māceklības ceļš” ir jauna kustība mūsu draudzē, kas palīdz augt savās personīgajās attiecībās ar Dievu sadraudzībā ar citiem Kristus mācekļiem. 2022. gada Zvaigznes dienā, 6. janvārī, iesākām pirmo Māceklības ceļa posmu, kam esam devuši apzīmējumu Betlēmes posms. Šī posma aicinājums ir piedzimt kopā ar Kristu un augt kopā ar Viņu. Uzņemot jaunus dalībniekus, 2022. gada rudens sezonā turpināsim iet Bētlemes posmu. Betlēmes posms Māceklības ceļā ir lieliska iespēja jauniem kristiešiem atklāt to, kā praktiski izskatās dzīve ar Kristu un kopā lietot instrumentus, kas palīdz veidot attiecības ar Dievu. Tāpēc šajā posmā īpaši aicinām ģertrūdiešus, kas draudzei pievienojušies nesen. Taču šis nav aicinājums tikai jaunajiem draudzes locekļiem. Māceklības ceļa Betlēmes posms būs laba vieta, kur arī ģertrūdiešiem ar pieredzi kopt savas attiecības ar Kristu un citam ar citu praktiskā veidā. Iespējams esam izgājuši vairākus kursus un apmācības draudzē par dažādiem garīgas dzīves aspektiem, taču vienmēr paliek jautājums, cik no tā mums ir izdevies pielietot savā dzīvē. Šī ir vieta un laiks, kur to darīt un tajā citam citu atbalstīt. Betlēmes posmam ir divi galvenie virzieni - personīgais laiks ar Dievu un tikšanās māceklības grupā. Dalība šajā kustībā paredz apņemšanos ik dienas veltīt noteiktu laiku savu attiecību kopšanai ar Dievu - lūgšanu, Svēto Rakstu lasīšanu un apceri. Māceklības ceļā esam aicināti trenēt vērību un uzmanību pret to, ko Dievs dara manā dzīvē. To pamanīt, tam ļauties un arī aktīvi piedalīties Viņa darbā. To visu ir grūti paveikt vienam un nereti esam piedzīvojuši, ka mūsu labās apņemšanās dažādu iemeslu dēļ noplok. Māceklības grupa būs tikšanās laiks, lai dalītos ar piedzīvoto un saņemto savās personīgajās attiecībās ar Dievu. Tāpat tas būs laiks, lai klausītos Dievā caur citu brāļu un māsu pieredzi un viņu piedzīvoto savā ceļā ar Kungu. Tā būs iespēja gan citam citu iedrošināt, gan arī izaicināt un turēt atbildīgus, lai no Dieva saņemtais netiktu paslaucīts zem ikdienas steigas un aizņemtības “tepiķīša”. Katrs Māceklības ceļa dalībnieks saņems savu māceklības grupu, kas būs veidota no apmēram 6 cilvēkiem. Tikšanās māceklības grupā notiek ne retāk kā katru otro nedēļu un tas ir laiks sadraudzībai, laiks dalīties un klausīties citos, kā arī kopā lūgt un slavēt. Laiku pa laikam notiks kopīgas visu Māceklības ceļa dalībnieku satikšanās jeb formācijas dienas, kuru ietvaros mums būs iespēja mācīties par dažādiem garīgiem instrumentiem un praksēm, kuras izmantot savā personīgajā laikā ar Dievu, kā arī māceklības grupā. Pirmā Māceklības ceļa formācijas diena paredzēta 8. oktobrī. 21.09 pievienojies informatīvajai Zoom tikšanās reizei, kurā tiks sīkāk pastāstīta Māceklības Ceļa ideja, kā arī sniegtas atbildes uz Tev intresējošiem jautājumiem. https://us02web.zoom.us/j/82415322897... Meeting ID: 824 1532 2897 Passcode: 370906


Ja jau zini droši, ka vēlies iesaistīties, aicinām aizpildīt pieteikšanās anketu (būs atvērta līdz 24.09):Comments


bottom of page