IMG_4514.jpg

Ikdienā

Ceturtdienās

Dievkalpojumi

Ceturtdienās 19.00
Svētdienās 10.00

Slavēšanas dievkalpojumi svētdienās 18.00

Ģimenes dievkalpojumi oktobrī – maijā katra mēneša 2. svētdienā 13.00

Pastorāti

Pastorāts ir regulāra pulcēšanās kādās draudzes ģimenes mājās, lai sadraudzībā iepazītu viens otru un kopīgi dalītos Kristus mācībā.

Lūgšanu dzīve

"Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts."

(Mateja ev. 7:7)

Svētdienas skola

Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mateja ev. 19:14)