top of page

Ziedojumi

Ar saviem ziedojumiem mēs apliecinām, ka Dievs ir visa labā Avots un piedalāmies kopīgā draudzes dzīves nodrošināšanā: uzturot savu dievnamu, algojot draudzes mācītājus un citus draudzes darbiniekus, padarot iespējamu visu draudzes plašo kalpošanu dažādās nozarēs – Svētdienas skolā, jauniešu darbā, žēlsirdības darbā Zupas virtuvē, bērnu namos un citviet. Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

 

Kā ziedot?

  1. Draudzes dievkalpojumos kopīgajā kolektē;

  2. Desmitās tiesas dievkalpojumā mēneša 3.svētdienā;

  3. Ar pārskaitījumu draudzes kontā:

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze

Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti: AS Swedbank,

konta Nr. LV40HABA0551005116532

 

Cik daudz ziedot?

Svētajos Rakstos atklātais princips ir dot Dieva darbam desmito daļu no saviem ienākumiem:

Maleahija grāmatā 3:10 „Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!”

Savā ticības dzīvē augot, mēs augam arī savā izpratnē un pārliecībā par to, cik svarīgi ir  dot pienesumu Dieva darba nodrošināšanai caur draudzi. Daudz svarīgāk par to, cik daudz ziedot, ir tas, ar kādu sirds attieksmi mēs to darām.

Pāvils raksta: “Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” (II Kor 9:7-8)

Mērķziedojumi

Altāra un kanceles izgaismošana

Finansiāli atbalstīt šo projektu vari ziedojot, pievienojot norādi –

"Izgaismošanas projekts"

IMG_20200227_103850-scaled.jpg

Kapela

Finansiāli atbalstīt šo projektu vari ziedojot, pievienojot norādi – “ziedojums kapelai”

50058599041_c4705ac0ea_o.jpg

Tiešraides nodrošināšana

Finansiāli atbalstīt šo projektu vari ziedojot, pievienojot norādi –

"video translācijas sistēmai"

bottom of page